ekscelencja

 • osoba nosząca tytuł honorowy oznaczający jej wyjątkową godność, przysługujący wysokim urzędnikom państwowym i biskupom
 • Używane zwykle z zaimkiem i razem z nim ze względów grzecznościowych pisane wielką literą, np. Wasza Ekscelencja, Jego Ekscelencja, Jej Ekscelencja.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  osoby związane z religią i kościołem


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  władza państwowa

  • ekscelencja ambasador, arcybiskup, biskup, gubernator, ksiądz biskup, (pan) minister
  • ekscelencja z małżonką
  • złożyć raport, wizytę ekscelencji
  • Jego Ekscelencja, Waszej Ekscelencji
 • 18 listopada w niedzielę na przybrany w polskie i amerykańskie flagi dworzec wjechał pociąg warszawski, z którego ostatniego salonowego wagonu wysiadł ekscelencja ambasador wraz ze świtą.

  źródło: NKJP: Symboliczne grudy przyjaźni, Dziennik Polski, 2002-11-22

  Nauki rekolekcyjne głosić będzie Jego Ekscelencja ksiądz dr Tadeusz Gocłowski, arcybiskup metropolita gdański.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 31.03.1993

  Na zakończenie w imieniu i z upoważnienia senatorów [...] składam na ręce ekscelencji ambasadorów reprezentujących państwa członkowskie NATO nasze podziękowanie dla rządów i parlamentów tych krajów [...].

  źródło: NKJP: Sprawozdanie z 30. posiedzenia Senatu RP część 1, wersja robocza, 4. kadencja

  Powyższe ustalenia zapadły w trakcie spotkania w dniu 8 czerwca 2000 r. pomiędzy Jego Ekscelencją księdzem biskupem Kazimierzem Nyczem a ministrem edukacji narodowej.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 29.03.2001

  – Widzę, że dopisuje panu humor, Wasza Ekscelencjo. Czy nie tak zwracano się do pana w zamierzchłych czasach, gdy wasza maniakalna religia nie była jeszcze konstytucyjnie zakazana?

  źródło: NKJP: Sebastian Chosiński, Metanoia, Esensja, 2005-09

  Tak jest, siostro. Chwileczkę, przepraszam, już. A teraz skafandry, szybko. Nie możemy bez pełnomocnictwa Jej Ekscelencji.

  źródło: NKJP: Juliusz Machulski: Seksmisja, 1983

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m2, ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. ekscelencja
  ekscelencje
  D. ekscelencji
  ekscelencji
  neut
  ekscelencyj
  char
  C. ekscelencji
  ekscelencjom
  B. ekscelencję
  ekscelencje
  N. ekscelencją
  ekscelencjami
  Ms. ekscelencji
  ekscelencjach
  W. ekscelencjo
  ekscelencje

  Inne uwagi

  W odniesieniu do mężczyzny używany w rodzaju m1, np. ekscelencja przyjechał. W odniesieniu do kobiety używany w rodzaju ż, np. ekscelencja przyjechała

 • bez ograniczeń + ekscelencja +
  KTO
  bez ograniczeń + ekscelencja +
  CZYJA
 • łac. excellentia 'wyższość, wzniosłość, doskonałość'

CHRONOLOGIZACJA:
SJPXVII: ekscelencyja
SL: excellencja
SWil: ekscellencja
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2013