empirycznie

 • książk.  w sposób oparty na doświadczeniu i obserwacji
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  wytwory działań intelektualnych człowieka

 • synonimy:  doświadczalnie
  • dowieść, sprawdzić, wykazać empirycznie
  • badany, obserwowany, potwierdzony, sprawdzalny, sprawdzony, stwierdzony, uzasadniony, zweryfikowany empirycznie
 • A my filmowcy już wcześniej mieliśmy przecież teoretyczną wiedzę, że przy odpowiedniej promocji gwiazdę można stworzyć nawet z amatora, teraz zostało to dowiedzione empirycznie. Schwarzeneggerem, Julią Roberts czy Gajosem trudno zostać, trzeba do tego wysiłku i pracy, talentu. A w reality show każdy może zaistnieć, niepotrzebna jest do tego wyjątkowa osobowość, a nawet przeciwnie - może przeszkadzać.

  źródło: NKJP: Juliusz Machulski: Amazonka do wyboru, 2001-07-14

  Wzrost gospodarczy zależy od liczby przyjaciół? To się da empirycznie wykazać. W porównaniach międzynarodowych bardzo dobrze widać, że przy pewnym poziomie zamożności kapitał ludzki przestaje mieć znaczenie, a sprawą kluczową staje się kapitał społeczny.

  źródło: NKJP: Jacek Żakowski: Polska smuta, Polityka nr 270, 2009-04-18

  Działanie podprogowe bodźców polega na tym, że są one trudno lub wcale nieuchwytne (percepcyjnie, emocjonalnie), gdyż są emitowane krótko, w tle, przy okazji prezentowania innych bodźców, bardziej wyrazistych, ale ich oddziaływanie na zachowanie jest empirycznie potwierdzone.

  źródło: NKJP: Dorota Kornas-Biela: Niszczący wpływ pornografii, Wychowawca nr 161, 2006-05

  Jeden z pracowników Biura Planowania Rozwoju Warszawy próbował empirycznie sprawdzić, czy da się zaułkami dojechać ze Starego Miasta na Mokotów.

  źródło: NKJP: Magda Papuzińska, Filip Frydrykiewicz: Permanentny deficyt parkingowy, Gazeta Wyborcza, 1992-08-11

  Gdyby postawić tutaj sto kryształowych kubków, światło tej żarówki w każdym z nich załamie się inaczej, ale czy to znaczy, że to światło jest inne? Istnieje jedna świadomość. I to nie jest jakaś mistyka czy metafizyka, tylko empirycznie stwierdzony stan każdego człowieka, u którego zapis EEG zarejestruje czwarty rytm fal mózgowych.

  źródło: NKJP: Jerzy Piekarczyk: Nieśmiertelność jest w nas, Gazeta Krakowska, 2002-08-10

 • część mowy: przysłówek

 • Od:  empiryczny 

CHRONOLOGIZACJA:
1830, Haliczanin wydawany przez Walentego Chłedowskiego, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2017