doskonalić

 • podejmując pewne świadome działania, sprawiać, że coś staje się lepsze
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • synonimy:  udoskonalać
  • doskonalić głos, grę na pianinie, język, mechanizm, metody badawcze, rzemiosło, sposób, system, technikę, umiejętności, warsztat
 • W dzień i w nocy czytam poważne książki, codziennie doskonalę umysł.

  źródło: NKJP: Henryk Rozpędowski: Charleston, 2002

  Pod jej fachowym okiem rodzeństwo doskonali grę na fortepianie.

  źródło: NKJP: Alina Bosak: Duet na cztery rączki, prasa, 2006

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. doskonalę
  doskonalimy
  2 os. doskonalisz
  doskonalicie
  3 os. doskonali
  doskonalą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. doskonaliłem
  +(e)m doskonalił
  doskonaliłam
  +(e)m doskonaliła
  doskonaliłom
  +(e)m doskonaliło
  doskonaliliśmy
  +(e)śmy doskonalili
  doskonaliłyśmy
  +(e)śmy doskonaliły
  2 os. doskonaliłeś
  +(e)ś doskonalił
  doskonaliłaś
  +(e)ś doskonaliła
  doskonaliłoś
  +(e)ś doskonaliło
  doskonaliliście
  +(e)ście doskonalili
  doskonaliłyście
  +(e)ście doskonaliły
  3 os. doskonalił
  doskonaliła
  doskonaliło
  doskonalili
  doskonaliły

  bezosobnik: doskonalono

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę doskonalił
  będę doskonalić
  będę doskonaliła
  będę doskonalić
  będę doskonaliło
  będę doskonalić
  będziemy doskonalili
  będziemy doskonalić
  będziemy doskonaliły
  będziemy doskonalić
  2 os. będziesz doskonalił
  będziesz doskonalić
  będziesz doskonaliła
  będziesz doskonalić
  będziesz doskonaliło
  będziesz doskonalić
  będziecie doskonalili
  będziecie doskonalić
  będziecie doskonaliły
  będziecie doskonalić
  3 os. będzie doskonalił
  będzie doskonalić
  będzie doskonaliła
  będzie doskonalić
  będzie doskonaliło
  będzie doskonalić
  będą doskonalili
  będą doskonalić
  będą doskonaliły
  będą doskonalić

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. doskonalmy
  2 os. doskonal
  doskonalcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. doskonaliłbym
  bym doskonalił
  doskonaliłabym
  bym doskonaliła
  doskonaliłobym
  bym doskonaliło
  doskonalilibyśmy
  byśmy doskonalili
  doskonaliłybyśmy
  byśmy doskonaliły
  2 os. doskonaliłbyś
  byś doskonalił
  doskonaliłabyś
  byś doskonaliła
  doskonaliłobyś
  byś doskonaliło
  doskonalilibyście
  byście doskonalili
  doskonaliłybyście
  byście doskonaliły
  3 os. doskonaliłby
  by doskonalił
  doskonaliłaby
  by doskonaliła
  doskonaliłoby
  by doskonaliło
  doskonaliliby
  by doskonalili
  doskonaliłyby
  by doskonaliły

  bezosobnik: doskonalono by

  bezokolicznik: doskonalić

  imiesłów przysłówkowy współczesny: doskonaląc

  gerundium: doskonalenie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: doskonalący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: doskonalony

  odpowiednik aspektowy: udoskonalić

 • Rzosobowy + doskonalić +
  CO
 • Zob.  doskonały 

CHRONOLOGIZACJA:
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2012