coś zawisło w próżni

 • coś nie wywołało spodziewanej reakcji
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

  • pomysł zawisł w próżni; koncepcja, sprawa zawisła w próżni; pytanie zawisło w próżni
 • W swoim czasie miał on zamiar utworzyć fundację na rzecz odbudowy Wyspy Spichrzów. Ale jego postulat zawisł w próżni.

  źródło: NKJP: Teresa Krywow: Złota pałeczka, Dziennik Bałtycki, 2000-06-09

  [...] gorąco apeluję do państwa o to, żeby przyjąć te nowe rozwiązania. Ich nieprzyjęcie spowoduje, że reforma, którą rozpoczęliśmy 1 września 1999 r., może zawisnąć w próżni.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 06.07.2001 r.

  Czy inicjatywa Naczelnej Rady Lekarskiej i marszałka Sejmu zawiśnie w próżni?

  źródło: NKJP: Agnieszka Kublik, Marta Wołkowycka: Nieczuła noga stołu, Gazeta Wyborcza,1999-01-15

  - No i gdzie są te wszystkie pieniądze? - zapytał na początku lipca brytyjski dziennikarz Ed Harriman [...]. Pytanie zawisło w próżni.

  źródło: NKJP: Andrzej Łomianowski: Miliardy wsiąkły w pustynię, Ozon, 2005

  Gdyby idea zjednoczenia ziem polskich pod berłem cara i polskiej autonomii nie zawisła w próżni, to być może Rosja wygrałaby politycznie.

  źródło: NKJP: Paweł Wroński: CUD ROKU 1918, Gazeta Wyborcza, 1998-10-30

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  dk, npch; odmienny: zawisnąć

  odpowiednik aspektowy: coś zawisa w próżni

Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2013