coś leży w czyichś zamiarach

 • coś jest tym, co ktoś chce zrobić lub osiągnąć
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • Conrad był zdania, że armia rosyjska jest na dłuższy czas sparaliżowana, i że główne siły austriackie należy rzucić przeciwko Włochom. Wojna włoska od dawna leżała w zamiarach Conrada, gdyż poczytywał on Włochy za głównego przeciwnika Austrii, którego poskromienie nakazuje zasadniczy interes monarchii.

  źródło: NKJP: Janusz Pajewski: Historia powszechna 1871-1918, 1994

  [...] gdyby powołanie Kościoła do życia leżało w zamiarach Jezusa, to wypowiedziałby się o Kościele nie jeden raz, tylko mówiłby o tym często, a my czytalibyśmy o Kościele we wszystkich ewangeliach.

  źródło: NKJP: Internet

  [...] wspaniale zachowała się własna córka Grzegorza, Elka, na wieść o jego planach małżeńskich: oświadczyła, że ona też kocha Gabrysię i że jeśli tata skrzywdzi lub porzuci tę wspaniałą istotę, to może się nie pokazywać w domu. Ponieważ krzywdzenie ani porzucanie Gabrysi nie leżało w jego zamiarach (kochał ją okropnie), zmiana stanu cywilnego nastąpiła bardzo szybko i została zakończona pamiętną dwutygodniową wycieczką poślubną do Wenecji [...].

  źródło: NKJP: Małgorzata Musierowicz: Dziecko piątku, 1993

  Zamożność była (i jest) ceniona przez Holendrów, ostentacja nie. Jak dalece - zaświadcza proces, jaki Rembrandt wytoczył krewnym swojej żony, którzy wygłaszali znieważające opinie, iż Saskia swoimi strojami i wystawnością roztrwoniła spadek po rodzicach. Pozwani mieli zeznać, że obrażanie kuzynki nie leżało w ich zamiarach i to w zasadzie wystarczyło sądowi do wydania wyroku uniewinniającego.

  źródło: NKJP: Rembrandt, Dziennik Polski, 2006-07-15

  Realizacja funkcji regulacyjnej pozwala państwu nie tylko na zachowanie równowagi wobec otoczenia, lecz także na modelowanie tegoż otoczenia w dostępnych sobie granicach. Regulacyjny skutek oddziaływań państwa na systemy ekonomiczny, polityczny, społeczny, kulturowy może leżeć w zamiarach grup rządzących, a osiąganie pewnych stanów rzeczy w obrębie tych systemów może być ich celem w państwie.

  źródło: NKJP: Piotr Winczorek: Wstęp do nauki o państwie, 1995

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  ndk, npch; odmienny: leżeć
Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2014