coś trafiło w próżnię

 • coś nie wywołało żadnej reakcji, bo nie wzbudziło zainteresowania
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające


  KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • Bydgoszczanie zaproponowali na nim powołanie Rady Regionalnej trzech województw dla współpracy i promowania regionu kujawsko-pomorskiego. Propozycja trafiła w próżnię.

  źródło: NKJP: Waldemar Lewandowski: Kopernik i Łuczniczka między Pomorzem Nadwiślańskim a Kujawsko, Gazeta Pomorska, 2010-01-01

  Argumenty, że Złotoryi przybędzie niecodzienna atrakcja, że rzeźba ściągnie nad Kaczawę turystów i miasteczko ożyje - trafiły w próżnię.

  źródło: NKJP: Piotr Kanikowski: Walenie głową w ścianę, Gazeta Wrocławska, 2001-05-17

  Apelował w szczególności do Vishwa Hindu Parishad (Światowej Rady Hindusów) i parafaszystowskiej organizacji ochotników RSS, które zawsze biorą udział w pogromach czy to antychrześcijańskich, czy antymuzułmańskich. Apel Vajpayee’a trafił w próżnię. Ten brak pozytywnej reakcji jest tym dotkliwszy, że partia Vajpayee’a przegrała właśnie wybory stanowe [...].

  źródło: NKJP: Krzysztof Mroziewicz: Wojna zastępcza, Polityka, 2002-03-16

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  dk, npch; odmienny: trafić

  odpowiednik aspektowy: coś trafia w próżnię

Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2013