aluzja

 • nawiązanie do kogoś lub czegoś niewyrażone wprost, ale czytelne dla odbiorcy
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  wytwory działań intelektualnych człowieka

  • czytelna, oczywista, przejrzysta, wyraźna; delikatna, subtelna; ironiczna, złośliwa aluzja; erotyczne aluzje; aluzje literackie, polityczne, seksualne
  • aluzje do rzeczywistości politycznej, społecznej..., do sytuacji czegoś, do tytułu filmu, książki...
  • cytaty i aluzje, parafrazy i aluzje, podteksty i aluzje, żarty i aluzje
  • zawierać, stanowić; czynić, robić, zrobić; pojąć, zrozumieć aluzję
 • Była to aluzja do możliwości wspólnego działania Niemiec i Polski przeciwko ZSRR.

  źródło: NKJP: Krzysztof Skubiszewski: Gdańsk - Dużo więcej!, Gazeta Wyborcza, 1994-09-03

  - W Europie - powiedziała głośno, rozglądając się - nie mogłoby się zdarzyć coś podobnego. By brzydką aluzją znieważono cześć cnotliwej damy.

  źródło: NKJP: Andrzej Sapkowski: Narrenturm, 2002

  Za chwilę pochylimy się nad Romeem i Julią, no bo przecież dwa zwaśnione rody kojarzą się z pokłóconymi frakcjami na kolejnym zjeździe partii. Zaczniemy zastanawiać się, czy czasami zazdrośnik Otello to nie aluzja do jakiegoś wyrodka, który nadmierną podejrzliwością doprowadzi do tragedii w łonie kierownictwa partii.

  źródło: NKJP: Mirosław M. Bujko: Złoty pociąg, 2006

  Zbyt przejrzyste aluzje obracałem w żart i oboje śmialiśmy się z tych bzdurnych opowiadań.

  źródło: NKJP: Jan Brzechwa: Opowiadania drastyczne, 1968

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. aluzja
  aluzje
  D. aluzji
  aluzji
  neut
  aluzyj
  char
  C. aluzji
  aluzjom
  B. aluzję
  aluzje
  N. aluzją
  aluzjami
  Ms. aluzji
  aluzjach
  W. aluzjo
  aluzje
 • bez ograniczeń + aluzja +
  do KOGO/CZEGO
 • ang. allusion

  fr. allusion

  z p.-łac. allusio 'igranie (z)'

CHRONOLOGIZACJA:
SJPXVII: aluzyja
SL: alluzya
SWil: alluzja
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 08.08.2012