ważki

 • książk.  mający szczególnie duże znaczenie
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

  • ważki argument, czynnik, element, powód, problem, temat, wpływ; ważka decyzja, kwestia, przyczyna, rola, sprawa; ważkie pytanie, znaczenie; ważkie konsekwencje, słowa, wydarzenia, zagadnienia
  • ważki z jakiegoś punktu widzenia
  • ważki społecznie
  • ważki i ciekawy; istotny i ważki
  • bardzo, niesłychanie, niezwykle, szczególnie ważki
 • Polacy muszą znać pełną prawdę o takim ważnym, ważkim problemie, jakim jest wpuszczenie obcych wojsk na naszą polską ziemię.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 20.05.1999

  Nauka o trudzie, ale i pięknie wolności, o związkach wolności i prawdy jest jednym z najbardziej ważkich tematów w nauczaniu Papieża.

  źródło: NKJP: Maciej Zięba: Niezwykły pontyfikat, 1997

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. ważki
  ważki
  ważki
  ważkie
  ważka
  D. ważkiego
  ważkiego
  ważkiego
  ważkiego
  ważkiej
  C. ważkiemu
  ważkiemu
  ważkiemu
  ważkiemu
  ważkiej
  B. ważkiego
  ważkiego
  ważki
  ważkie
  ważką
  N. ważkim
  ważkim
  ważkim
  ważkim
  ważką
  Ms. ważkim
  ważkim
  ważkim
  ważkim
  ważkiej
  W. ważki
  ważki
  ważki
  ważkie
  ważka
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. ważcy
  ważcy
  ważkie
  ważkie
  D. ważkich
  ważkich
  ważkich
  ważkich
  C. ważkim
  ważkim
  ważkim
  ważkim
  B. ważkich
  ważkich
  ważkich
  ważkie
  N. ważkimi
  ważkimi
  ważkimi
  ważkimi
  Ms. ważkich
  ważkich
  ważkich
  ważkich
  W. ważcy
  ważcy
  ważkie
  ważkie
 • Zob.  waga .
  Pierwotne znaczenie 'mający swój ciężar, duże znaczenie, wartość' > 'ważący o czymś, decydujący'.

CHRONOLOGIZACJA:
XVI w., SPXVI
Na podstawie indeksu haseł
Data ostatniej modyfikacji: 25.08.2017