troje

 • liczebnik zbiorowy oznaczający liczbę 3
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Ilość, liczby i liczenie

  szczegółowe określenia ilości

 • Gdyby doszło do ewakuacji, byłaby ona spowolniona. [...] Trzy klatki schodowe i troje drzwi wejściowych, które zamiast na zewnątrz otwierają się do środka, stanowią problem.

  źródło: NKJP: (DAG): Pod strażacką lupą, Dziennik Łódzki, 2003-10-09

  Twórczość tych trojga artystów, prezentowana w Tarnowie, odsłania nieco piękno cygańskiej duszy. Warto przekonać się o tym na własne oczy

  źródło: NKJP: (MAB): A to ciekawe, Dziennik Polski, 2008-11-29

  Państwo Margiczokowie mają troje prawnucząt – najmłodsza Emilka ma 2 latka.

  źródło: NKJP: Mariusz Weidner: Brylanty są na zawsze, Nowiny Raciborskie, 2008-02-05

  W tej chwili mam trzy koty dorosłe i troje kociąt. Ocicaty są charakterystyczne ze względu na umaszczenie. Ich futro jest identyczne jak futro ocelota – w kropki.

  źródło: NKJP: Anna Ładuniuk: Podobne do ocelotów, Trybuna Śląska, 2001-04-14

 • część mowy: liczebnik

  M. troje
  z D.

  troje
  D. trojga
  C. trojgu
  (z D.)

  trojgu
  B. troje
  z D.

  troje
  N. trojgiem
  z D.

  trojgiem
  Ms. trojgu
  (z D.)

  trojgu
  Złoż.
 • psł. *trojь (m), *troja (ż), *troje (n) 'potrójny, trojaki, trzykrotny'

  Wokalizm -o- jest wtórny, przez analogię do psł. *dvojь, -a, -e 'dwu rodzajów, dwojaki; podwójny'

 • Używane w stosunku do osób różnej płci, dzieci i młodych zwierząt oraz przedmiotów, których nazwa występuje tylko w liczbie mnogiej, np. troje ludzi, troje kociąt, troje drzwi

CHRONOLOGIZACJA:
1405, SStp
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2018