obydwaj

oba

 • każdy z dwóch wymienionych wcześniej elementów, stanowiących zbiór osób tej samej płci, zwierząt lub przedmiotów tego samego rodzaju
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Ilość, liczby i liczenie

  szczegółowe określenia ilości

 • Nie mamy dwóch mózgów, tylko jeden. Dowodzi tego choćby fakt, że tylko wykonywanie najprostszych zadań angażuje jedną połowę mózgu. Reszta naszej aktywności umysłowej wymaga pracy obydwu półkul.

  źródło: NKJP: Marcin Rotkiewicz: Prawy do lewego, Polityka, 2007-11-03

  Z bijącym od emocji sercem ująłem portret w obydwie dłonie i stanąwszy przed lustrem jąłem spoglądać na przemian - to na swoje oblicze, to na lico wyobrażone na kawałku blachy przed wiekami przez jakiegoś nieznanego malarza.

  źródło: NKJP: Andrzej Sarwa: Strzyga, 2006

 • część mowy: liczebnik

  M. obydwaj
  obydwu
  z D.

  obydwóch
  z D.

  D. obydwu
  obydwóch
  C. obydwu
  obydwom
  obydwóm
  B. obydwu
  obydwóch
  N. obydwoma
  obydwu
  Ms. obydwu
  obydwóch
  Złoż.

 • może ukr. obydva

  Zob. oba, dwa

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2018