zadudnić

 • wydać odgłos stłumiony, niski, przypominający rytmiczne uderzanie czymś o twardą powierzchnię
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  dźwięki

  • bas, głos; pociąg zadudnił; ziemia zadudniła; kroki zadudniły
 • Drugi minął Popielskiego i ruszył na boczną klatkę schodową, a stamtąd na dach. Po chwili jego ciężkie kroki zadudniły nad ich głowami i ucichły.

  źródło: NKJP: Marek Krajewski: Głowa Minotaura, 2009

  Nim zdołał coś powiedzieć, za kurtyną zadudnił głos Dziurkiewicza. – A teraz przemówi człowiek bezpartyjny, w ogóle niezaangażowany w politykę.

  źródło: NKJP: Marek Ławrynowicz: Pogoda dla wszystkich, 2003

  Gdy wyjeżdżał na pustą szosę ogromne, ciężkie krople głucho zadudniły o karoserię.

  źródło: NKJP: Piotr Fałczyński: Przedmiot, Gazeta Poznańska, 2004-12-10

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. zadudnię
  zadudnimy
  2 os. zadudnisz
  zadudnicie
  3 os. zadudni
  zadudnią

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. zadudniłem
  +(e)m zadudnił
  zadudniłam
  +(e)m zadudniła
  zadudniłom
  +(e)m zadudniło
  zadudniliśmy
  +(e)śmy zadudnili
  zadudniłyśmy
  +(e)śmy zadudniły
  2 os. zadudniłeś
  +(e)ś zadudnił
  zadudniłaś
  +(e)ś zadudniła
  zadudniłoś
  +(e)ś zadudniło
  zadudniliście
  +(e)ście zadudnili
  zadudniłyście
  +(e)ście zadudniły
  3 os. zadudnił
  zadudniła
  zadudniło
  zadudnili
  zadudniły

  bezosobnik: zadudniono

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. zadudnijmy
  2 os. zadudnij
  zadudnijcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. zadudniłbym
  bym zadudnił
  zadudniłabym
  bym zadudniła
  zadudniłobym
  bym zadudniło
  zadudnilibyśmy
  byśmy zadudnili
  zadudniłybyśmy
  byśmy zadudniły
  2 os. zadudniłbyś
  byś zadudnił
  zadudniłabyś
  byś zadudniła
  zadudniłobyś
  byś zadudniło
  zadudnilibyście
  byście zadudnili
  zadudniłybyście
  byście zadudniły
  3 os. zadudniłby
  by zadudnił
  zadudniłaby
  by zadudniła
  zadudniłoby
  by zadudniło
  zadudniliby
  by zadudnili
  zadudniłyby
  by zadudniły

  bezosobnik: zadudniono by

  bezokolicznik: zadudnić

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: zadudniwszy

  gerundium: zadudnienie

  odpowiednik aspektowy: dudnić

 • bez ograniczeń + zadudnić +
  o CO
 • Zob. dudnić

CHRONOLOGIZACJA:
1840, R. Berwiński, Powieści wielko-polskie, t. 1, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018