ktoś podpisał się obiema rękami pod czymś

rzadziej ktoś podpisał się wszystkimi kończynami pod czymś

 • ktoś całkowicie się z czymś zgodził i zaaprobował to
  • rzadziej ktoś podpisał się wszystkimi kończynami pod czymś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  • ktoś podpisał się obiema rękami pod propozycją, pod wnioskiem
 • Niechby to cofnąć 1000 metrów w pola, i wszyscy się obiema rękami podpiszemy pod tą inwestycją!

  źródło: NKJP: Agnieszka Bielawska: Nie chcą masztu, Gazeta Wrocławska, 2001-05-09

  Jego sumienia nie obciążyłby fakt, gdyby słonie czy goryle zniknęły z powierzchni ziemi. A już obiema rękami podpisałby się pod wyrokiem śmierci dla jadowitych węży.

  źródło: NKJP: Anna Maria2 Nowak: Bezradne, wrażliwe, czułe..., Gazeta Wyborcza, 1993-04-02

  Większość tyranów, władców absolutnych [...] podpisałaby się obiema rękami pod słynnym zdaniem Johna Stuarta Milla, że „naród nie potrzebuje ochrony przed swoją własną wolą” .

  źródło: NKJP: Janusz Jankowiak: KONIEC WIEKU, Gazeta Wyborcza, 1998-02-20

  No niech to! Znowu nie pozostaje mi nic innego niż podpisać się wszystkimi kończynami. Zawsze uważałem, że związek rozpada się tylko i wyłącznie od środka.

  źródło: NKJP: Internet

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  dk, odmienny: podpisać się

  odpowiednik aspektowy: ktoś podpisuje się obiema rękami pod czymś

Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2015