coś rozwiązało ręce komuś

 • coś dało komuś możliwość działania w jakiejś sprawie, w której wcześniej nie mógł działać
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • Na Wyspach Brytyjskich szalał Henryk VIII, odrywając Anglię spod władzy duchowej papieża i stanowiąc się głową Kościoła narodowego, co rozwiązało mu ręce do wielu nadużyć i masowych zbrodni np. wobec mnichów.

  źródło: NKJP: Jerzy Besala: Skąd się biorą dyktatorzy, Polityka, 2003-03-29

  [...] uwolnienie go od obowiązków prezesa rozwiązało mu ręce. Zaczął sam siebie definiować jako opozycjonistę, co w tamtych latach było ewenementem. Od „Listu 34” intelektualistów w sprawie cenzury stał się symbolem i sztandarem środowisk opozycyjnych.

  źródło: NKJP: Janina Kumaniecka: Saga rodu Słonimskich, 2003

  Limit finansowy, którego wprowadzenie proponujemy, rozwiązałby ręce wielu rzutkim handlowcom, którzy niekiedy mają rewelacyjne pomysły i nie mogą realizować ich własnymi siłami.

  źródło: NKJP: Poradnik Sprzedawcy Żywności, 1973

  Gdyby ras Mesfyn zdecydował się podjąć rękawicę i stanąć do boju, być może rozwiązałoby to ręce cesarzowi i monarchia nie zostałaby obalona. Stało się jednak inaczej.

  źródło: NKJP: Ignacy Karpowicz: Nowy kwiat cesarza (i Pszczoły), 2007

  Trzeba zaufać sędziom, trzeba rozwiązać im ręce, by mogli orzekać kary od łagodnych, gdy to możliwe, do najsurowszych, kiedy to konieczne.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 27.03.1996

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  dk, npch; odmienny: rozwiązać

  odpowiednik aspektowy: coś rozwiązuje ręce komuś

Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2014