żarliwie

 • w sposób świadczący o robieniu czegoś z dużym zaangażowaniem i oddaniem
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  • długo i żarliwie, szczerze i żarliwie
  • żarliwie dyskutować, mówić, przepraszać, wypowiadać się, zapewniać, zaprzeczać; bronić czegoś, popierać coś; modlić się, wierzyć; wierzący
  • żarliwie religijny
  • bardzo, szczególnie żarliwie
 • - Wszystko mieliśmy. Wszystko! - żarliwie zapewnia mnie Adamska.

  źródło: NKJP: Anna Strońska: Dopóki milczy Ukraina, 1998

  Podczas prac komisji te zmiany wzbudziły wiele kontrowersji i były szczególnie żarliwie dyskutowane.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 15.09.2000

  [...] ćwiczył żarliwie, robił to, do czego normalnie trzeba pacjentów przymuszać, by obciążenia, wynikające z życia na kółkach, jak najmniej dotknęły żonę.

  źródło: NKJP: Apetyt na życie, Dziennik Polski, 2001-09-29

  Niemcy nakazali zamknięcie wszystkich synagog i domów modlitwy. Ale tego dnia Żydzi polscy modlili się żarliwiej niż kiedykolwiek.

  źródło: NKJP: Zylberberg: Jom Kipur w warszawskim getcie, Gazeta Wyborcza, 1992-10-03

 • część mowy: przysłówek

  stopień równy żarliwie
  stopień wyższy żarliwiej
 • Zob. żar, żarzyć

CHRONOLOGIZACJA:
XVI w., SPXVI
Na podstawie indeksu haseł
Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2022