ósmy II

I

rzeczownik

 • dzień miesiąca oznaczony liczbą 8
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości czasu

  kalendarz i miary czasu

  • ósmy czerwca, grudnia, maja, października...
  • odbywać się ósmego
  • planować coś na ósmego
 • Ósmego maja z taśmy montażowej zakładów w Solihull zjechał czteromilionowy Land Rover.

  źródło: NKJP: Marek Ponikowski: Hit z przypadku, Dziennik Bałtycki, 2007-05-18

  Moje obowiązki zostaną określone podczas zjazdu krajowego, który odbędzie się ósmego sierpnia.

  źródło: NKJP: Grzegorz Drążek, Głos Szczeciński, 2003-08-07

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. ósmy
  ósme
  D. ósmego
  ósmych
  C. ósmemu
  ósmym
  B. ósmy
  ósme
  N. ósmym
  ósmymi
  Ms. ósmym
  ósmych
  W. ósmy
  ósme

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • psł. *osmъ

  Zob. osiem

CHRONOLOGIZACJA:
Zob. ósmy I
Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2012