artykuł wstępny

 • pras.  tekst drukowany na pierwszej stronie czasopisma, przedstawiający zwykle stanowisko redakcji wobec aktualnych spraw lub prezentujący krótko tematykę niektórych artykułów zamieszczonych w tym numerze czasopisma
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Środki masowego przekazu

  prasa

 • synonimy:  edytorial
  wstępniak
  hiperonimy:  artykuł
  • anonimowy; krótki; czwartkowy, poniedziałkowy, sobotni artykuł wstępny
  • temat, tytuł artykułu wstępnego
  • napisać; zamieścić; poświęcić czemuś artykuł wstępny
   deklarować; napisać; czytać w artykule wstępnym
 • Dziennik „Washington Post” w artykule wstępnym wzywa prezydenta Clintona, aby wykorzystał wreszcie swoją pracowicie nawiązywaną przyjaźń z Borysem Jelcynem i nakłonił Moskwę do poparcia stanowiska USA.

  źródło: NKJP: Jacek Kalabiński: USA, prasa, 1998

  Autorzy czasopisma mają ambitne plany. „Chcemy poruszać w nim sprawy ważne nie tylko dla naszej szkoły, ale również dla całej gminy. Postaramy się, aby było pouczające, ciekawe, ale też zabawne” - napisali w artykule wstępnym.

  źródło: NKJP: „Gimzetka” z Winiar, Dziennik Polski, 2002-03-30

  Poniższy cytat – przyznam, że jeden z moich ulubionych – pochodzi z artykułu wstępnego do „Wprost” z kwietnia [...].

  źródło: NKJP: Agnieszka Graff: Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie, 2008

  Zaczęto też tworzyć prasę specjalistyczną, adresowaną do różnych środowisk i kręgów czytelniczych, określonych grup społecznych, m.in. powstała „prasa dla ludu”. [...] Zostały wzbogacone formy wypowiedzi dziennikarskiej gatunkami niedziennikarskimi (literackimi). Rozbudowane zostały wypowiedzi publicystyczne, wzrosło znaczenie artykułów wstępnych, pojawił się reportaż, felieton.

  źródło: NKJP: Jerzy Jarowiecki: Lwowska prasa przed powstaniem styczniowym, 2005

  - Niecodziennie kreśli się nowe granice na mapie Europy - informuje anonimowy publicysta, jako że artykuły wstępne w tej gazecie, tradycyjnie nie są podpisywane. Publicysta przypomina, że ilekroć pakty zmieniały kształt granic, tylekroć prowadziło to do konfliktów.

  źródło: NKJP: Straszenie Rosją, Dziennik Polski, 1998-03-03

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny:  artykuł ,  wstępny 
Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2011