dokonać

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. przeszukania

 • 2.

  książk.  wykonać czynność oznaczoną następującym rzeczownikiem
 • ATEMATYCZNY

  • grupa dokonała czegoś
  • dokonać analizy, bilansu, oceny, pomiaru; oględzin, przeszukania; ekranizacji; kradzieży, morderstwa, mordu, nalotu, napadu, przestępstwa; aktu barbarzyństwa, prezentacji...
 • - Nie sądzę, abym dokonał przestępstwa - powiedziałem.

  źródło: NKJP: Mariusz Ziomecki: Lato nieśmiertelnych, 2002

  Ekspert dokona analizy możliwości finansowych swojego klienta, doradzi mu, w jakie instrumenty finansowe ulokować środki, by jak najwięcej zyskać/jak najmniej stracić (w określonym momencie).

  źródło: NKJP: Joanna Plak: 12 wskazówek dla przyszłego emeryta, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2008-08-19

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dokonam
  dokonamy
  2 os. dokonasz
  dokonacie
  3 os. dokona
  dokonają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dokonałem
  +(e)m dokonał
  dokonałam
  +(e)m dokonała
  dokonałom
  +(e)m dokonało
  dokonaliśmy
  +(e)śmy dokonali
  dokonałyśmy
  +(e)śmy dokonały
  2 os. dokonałeś
  +(e)ś dokonał
  dokonałaś
  +(e)ś dokonała
  dokonałoś
  +(e)ś dokonało
  dokonaliście
  +(e)ście dokonali
  dokonałyście
  +(e)ście dokonały
  3 os. dokonał
  dokonała
  dokonało
  dokonali
  dokonały

  bezosobnik: dokonano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dokonajmy
  2 os. dokonaj
  dokonajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dokonałbym
  bym dokonał
  dokonałabym
  bym dokonała
  dokonałobym
  bym dokonało
  dokonalibyśmy
  byśmy dokonali
  dokonałybyśmy
  byśmy dokonały
  2 os. dokonałbyś
  byś dokonał
  dokonałabyś
  byś dokonała
  dokonałobyś
  byś dokonało
  dokonalibyście
  byście dokonali
  dokonałybyście
  byście dokonały
  3 os. dokonałby
  by dokonał
  dokonałaby
  by dokonała
  dokonałoby
  by dokonało
  dokonaliby
  by dokonali
  dokonałyby
  by dokonały

  bezosobnik: dokonano by

  bezokolicznik: dokonać

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: dokonawszy

  gerundium: dokonanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: dokonany

  odpowiednik aspektowy: dokonywać

 • Rz[sub]osobowy/[sub] + dokonać +
  CZEGO
 • psł. *dokonati 'skończyć, wykonać; spełnić, zrealizować'