lud Boży

 • rel.  w teologii katolickiej określenie odnoszące się do wszystkich osób należących do Kościoła katolickiego lub do wszystkich z wyłączeniem duchowieństwa
 • Zapisywane też wielkimi literami: Lud Boży.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  osoby związane z religią i kościołem

  • głos, modlitwa, wspólnota ludu Bożego
  • prowadzić lud Boży
 • Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, promulgowany przez papieża Jana Pawła II 25 stycznia 1983 roku, przyjmuje zasadę, że Kościołem jest cały lud Boży, czyli wszyscy wierni, kapłani zaś pełnią wobec nich określoną rolę wynikającą z ich służby.

  źródło: NKJP: Zdzisław Morawski: Watykan bez tajemnic, 1997

  Kieruję teraz moje pozdrowienia do Was, drodzy kapłani, którzy każdego dnia jesteście zaangażowani w służbie ludowi Bożemu jako mądrzy przewodnicy i wytrwali pracownicy winnicy Pańskiej.

  źródło: NKJP: Robert Rabka: Benedykt XVI do kapłanów i młodych, Głos Ojca Pio, 2009-10

  Ten natchniony tekst mówi ludowi Bożemu (tym, którzy będą żyli w czasach końca), że ci, którzy nie poznali Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela i nie naśladowali Go jako Pana, nie będą w stanie tego zrozumieć.

  źródło: NKJP: Internet

  Budowanie jedności w Ludzie Bożym oraz pośród całej ludzkości to wielkie zadanie Kościoła. Sobór wręcz nazwie Kościół germen unitatis - zasiewem jedności.

  źródło: NKJP: Maciej Zięba OP: Po szkodzie? Przed szkodą?: o Polsce, kapitalizmie i kontemplacji, 1996

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny: lud, Boży
  Zwykle lp
Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2018