jak na złość

 • używane w sytuacji, gdy mówiący chce podkreślić, że to, o czym mowa, dzieje się wbrew oczekiwaniom i nie w porę
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające

 • Nie miał też nastroju na oglądanie telewizji ani na czytanie książek i, jak na złość, nie miał niczego zupełnie do roboty, bo, jak zawsze przed wyjazdem, w redakcji oddał wszystkie teksty na zapas.

  źródło: NKJP: Rafał A Ziemkiewicz: Żywina, 2008

  Regina lubiła juniora, a jak na złość w sklepie siedział senior.

  źródło: NKJP: Irena Matuszkiewicz: Nie zabijać pająków, 2007

  W dodatku, jak na złość, po okresie pięknej pogody, pierwsza konkurencja - nawigacyjna - rozpoczęła się z aż 3-godzinnym opóźnieniem, gdyż rano nad górami zapanowała mgła.

  źródło: NKJP: Ze zmiennym szczęściem, Dziennik Polski, 1999-02-24

  Dzwonimy po pomoc, ale jak na złość nie ma połączenia.

  źródło: NKJP: Wysłuchał K. Juszczak: OPATRZNOŚĆ CZUWAŁA: Czas Ostrzeszowski, 2007

 • typ frazy: fraza przysłówkowa

  ndm
 • Cz + jak na złość + bez ograniczeń
Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2013