paręset

 • wyraz oznaczający w sposób przybliżony liczbę z przedziału 200 - 999
 • W D. C. N. i Ms. wymawiane: [paruset].

 • [paręset]

 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Ilość, liczby i liczenie

  ogólne określenia ilości

 • synonimy:  kilkaset
 • [...] do zeszłego roku w świadomości klasy politycznej Zachodu istniało tylko powstanie w getcie warszawskim. Bardzo dramatyczny bój paruset młodych ludzi, beznadziejny wobec paru tysięcy esesemanów i policjantów.

  źródło: NKJP: Marek Bartosik: Ciężar historii Europy, Gazeta Krakowska, 2005-01-26

  Ponieważ wyspa leży paręset kilometrów od najbliższego lądu, tj. w tym wypadku Filipin, nie można było zastosować zwykłych metod pomiarowych, opartych na zasadzie radaru [...].

  źródło: NKJP: (E.S.): „Wędrująca wyspa”, Wszechświat nr 7-8, 1958

  Większość ich to nieliczne grupki o krótkiej egzystencji, ale były i takie, które pracowały kilka lat, i takie, które skupiały po paruset członków.

  źródło: NKJP: Stefan Kieniewicz: Historia Polski 1795-1918, 1968

  W dwudziestu pięciu pieczarach znaleźli oni paręset zwojów i tysiące strzępów z pismem hebrajskim, aramejskim i greckim.

  źródło: NKJP: Zenon Kosidowski: Opowieści biblijne, 1963

 • część mowy: liczebnik

  mo -mo
  M. paruset
  paręset
  D. paruset
  paruset
  C. paruset
  paruset
  B. paruset
  paręset
  N. paruset
  paromaset
  paruset
  paromaset
  Ms. paruset
  paruset
  Złoż. paręset
  paruset
  paręset
  paruset
 • Od: para (butów), (nóg) i -set, na wzór zakończonych analogicznie liczebników.

CHRONOLOGIZACJA:
1834, books.google.pl
W postaci pareset
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2018