ktoś staje na własnych nogach

 • ktoś usamodzielnia się
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw

 • synonimy:  usamodzielniać się
 • W „Emaus” każdemu pomagamy się odnaleźć i pozbierać. Były więzień staje tu na własnych nogach. Zaczyna się czuć przydatny, a przede wszystkim dowartościowuje się jako człowiek.

  źródło: NKJP: Iwona Rodziewicz, Marta Legieć-Wątły: Trampolina do normalności, Dziennik Bałtycki, 1999-11-25

  Więcej niż co dziesiąta szkoła w Polsce ma swoją gazetkę. [...] Najprężniejsze uniezależniają się finansowo od szkoły i stają na własnych nogach.

  źródło: NKJP: Wojciech Staszewski; Współpraca: Joanna Wojciechowska: MŁODZIEŻ, Gazeta Wyborcza, 1996-04-12

  [...] stan zależności wyzwala często chęć wyswobodzenia się, stawania na własnych nogach, decydowania samemu, co nie jest łatwe i budzi uczucie krzywdy oraz agresję.

  źródło: NKJP:Marek Jarosz: Nasze zdrowie - Co Każdy powinien wiedzieć o chorobach psychicznych, 2004

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  ndk, npch; odmienny: stawać

  odpowiednik aspektowy: ktoś stanął na własnych nogach

Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2014