adres wydawniczy

 • edytor.  informacja o miejscu i roku wydania oraz wydawcy określonej publikacji
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Środki masowego przekazu

  wydawnictwa

 • Nie ma żadnych sztywnych reguł dotyczących stosowania znaków interpunkcyjnych w zapisach bibliograficznych. Ogólnie mówiąc, lepiej oddzielać poszczególne segmenty zapisu raczej przecinkami , niż a kropkami czy pauzami. Kropkę stawia się między tytułem i podtytułem, a czasem również przed samym adresem wydawniczym (miejsce wydania i nazwa wydawnictwa).

  źródło: NKJP: emka: Jak pisać pracę dyplomową: Bibliografia, Dlaczego?, 2009-10-29

  Cena egzemplarza wynosi zł 100, nakład - 8.000 egzemplarzy. Wczytanie się w adres wydawniczy ujawnia, że księga została wydana „z dotacji Ministra Kultury i Sztuki w wysokości zł. 54,85 na 1 egzemplarz”, co w przeliczeniu oznacza subwencję w wysokości zł. 438.000.

  źródło: NKJP: Maria Danilewicz-Zielińska: Krajowe Nowości Wydawnicze, Kultura, nr 11, 1976

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny: adres, wydawniczy
Data ostatniej modyfikacji: 08.08.2012