akt mowy

 • jęz.  wypowiedź (lub tekst pisany), o której sądzi się, że stwarza pewien stan rzeczywistości, np. obietnica, która stwarza sytuację moralnego zobowiązania osoby, która ją wypowiedziała lub napisała, do wykonania określonych czynności
 • Termin różnie definiowany w literaturze specjalistycznej, zależnie od autora.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  • teoria aktów mowy
 • Prośba zaliczana bywa przez badaczy do grupy aktów mowy o charakterze dyrektywnym – obok rozkazu, nakazu, polecenia, zakazu itp. Jej treść ogólna da się sprowadzić do formuły: 'Mówię, że chcę, żebyś zrobił to dla mnie + mówię, że wiem, że zrobić tego nie musisz'.

  źródło: NKJP: Maria Rachwałowa: Grzecznościowe akty mowy w korespondencji W. Orkana z matka, 2002

  Kłamstwo jest perlokucyjnym aktem mowy, aktem komunikacji, który ma na celu wprowadzenie w błąd rozmówcy, a nie stwierdzenie prawdziwe czy fałszywe jakiegoś stanu rzeczy.

  źródło: NKJP: Internet

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny: akt
 • ang. speech act

Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2014