elementy

 • podstawowe wiadomości z jakiejś dziedziny
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  wytwory działań intelektualnych człowieka

 • synonimy:  podstawy
  • elementy astronomii, chemii
 • Kandydatów na biologię obowiązuje test z biologii wraz z elementami chemii [...].

  źródło: NKJP: Dorota Jesionek: Wybiorą najlepszych, Dziennik Bałtycki, 2001-05-15

  Od uczestników konkursu wymagana jest wiedza na poziomie gimnazjalnym z takich dziedzin jak: język ojczysty, historia, matematyka, fizyka, chemia, przyroda i ochrona środowiska, geografia z elementami astronomii oraz wiedza o kulturze ze szczególnym uwzględnieniem kultury regionu.

  źródło: NKJP: (WOY): Przygotowania w toku, Gazeta Krakowska, 2003-05-17

  Chcemy [...] wprowadzać elementy języka angielskiego technicznego do nauczania, związane to jest z potrzebami rynku pracy.

  źródło: NKJP: Magdalena Mrozek: Szkoła z patronem i przyszłością, Tygodnik Rybnicki, 2008-09-09

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: p3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. elementy
  D. elementów
  C. elementom
  B. elementy
  N. elementami
  Ms. elementach
  W. elementy

 • bez ograniczeń + elementy +
  (CZEGO)
 • łac. elementa 'litery alfabetu; zasady, podstawy nauk'

  Zob. element

CHRONOLOGIZACJA:
Zob. element
Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2017