wstrzymywać

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

3. oddech

 • 3.

  przerywać własną czynność lub reakcję na coś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  zachowania emocjonalne

 • synonimy:  powstrzymywać
  • wstrzymywać oddech, płacz, szloch, śmiech
  • wstrzymywać z trudem
 • Coś zaszeleściło, stanęli wstrzymując oddech.

  źródło: NKJP: Irena Jurgielewiczowa: Ten obcy, 1961

  Sarai idąc pieści Sebi i wstrzymuje płacz, by nie drażnić męża i tak gniewnego.

  źródło: NKJP: Zofia Kossak: Przymierze, 1952

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wstrzymuję
  wstrzymujemy
  2 os. wstrzymujesz
  wstrzymujecie
  3 os. wstrzymuje
  wstrzymują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wstrzymywałem
  +(e)m wstrzymywał
  wstrzymywałam
  +(e)m wstrzymywała
  wstrzymywałom
  +(e)m wstrzymywało
  wstrzymywaliśmy
  +(e)śmy wstrzymywali
  wstrzymywałyśmy
  +(e)śmy wstrzymywały
  2 os. wstrzymywałeś
  +(e)ś wstrzymywał
  wstrzymywałaś
  +(e)ś wstrzymywała
  wstrzymywałoś
  +(e)ś wstrzymywało
  wstrzymywaliście
  +(e)ście wstrzymywali
  wstrzymywałyście
  +(e)ście wstrzymywały
  3 os. wstrzymywał
  wstrzymywała
  wstrzymywało
  wstrzymywali
  wstrzymywały

  bezosobnik: wstrzymywano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę wstrzymywał
  będę wstrzymywać
  będę wstrzymywała
  będę wstrzymywać
  będę wstrzymywało
  będę wstrzymywać
  będziemy wstrzymywali
  będziemy wstrzymywać
  będziemy wstrzymywały
  będziemy wstrzymywać
  2 os. będziesz wstrzymywał
  będziesz wstrzymywać
  będziesz wstrzymywała
  będziesz wstrzymywać
  będziesz wstrzymywało
  będziesz wstrzymywać
  będziecie wstrzymywali
  będziecie wstrzymywać
  będziecie wstrzymywały
  będziecie wstrzymywać
  3 os. będzie wstrzymywał
  będzie wstrzymywać
  będzie wstrzymywała
  będzie wstrzymywać
  będzie wstrzymywało
  będzie wstrzymywać
  będą wstrzymywali
  będą wstrzymywać
  będą wstrzymywały
  będą wstrzymywać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wstrzymujmy
  2 os. wstrzymuj
  wstrzymujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wstrzymywałbym
  bym wstrzymywał
  wstrzymywałabym
  bym wstrzymywała
  wstrzymywałobym
  bym wstrzymywało
  wstrzymywalibyśmy
  byśmy wstrzymywali
  wstrzymywałybyśmy
  byśmy wstrzymywały
  2 os. wstrzymywałbyś
  byś wstrzymywał
  wstrzymywałabyś
  byś wstrzymywała
  wstrzymywałobyś
  byś wstrzymywało
  wstrzymywalibyście
  byście wstrzymywali
  wstrzymywałybyście
  byście wstrzymywały
  3 os. wstrzymywałby
  by wstrzymywał
  wstrzymywałaby
  by wstrzymywała
  wstrzymywałoby
  by wstrzymywało
  wstrzymywaliby
  by wstrzymywali
  wstrzymywałyby
  by wstrzymywały

  bezosobnik: wstrzymywano by

  bezokolicznik: wstrzymywać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: wstrzymując

  gerundium: wstrzymywanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: wstrzymujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: wstrzymywany

  odpowiednik aspektowy: wstrzymać

 • bez ograniczeń + wstrzymywać +
  CO
 • Zob. trzymać