wiersz wolny

 • lit.  wiersz (utwór) napisany bez przestrzegania klasycznych schematów budowy wersów
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  literatura

 • [...] skąd bierze się popularność wiersza wolnego we współczesnej poezji? Niegdyś poeci trudzili się, aby swe myśli przelać na papier poukładane w odpowiednio akcentowane sylaby, martwili się o liczbę sylab w wersie, rymy i rytm, obecnie natomiast (mam na myśli zwłaszcza ostatnie dziesięciolecie) większość utworów nie posiada już żadnej szczególnej gramatycznej budowy.

  źródło: NKJP: Internet

  Wśród dylematów wiersza wolnego głównym bodaj jest kwestia cięcia wersu.

  źródło: NKJP: Tadeusz Drewnowski: Próba scalenia: obiegi, wzorce, style: literatura polska 1944-1989, 1997

  Długość wersów w wierszu wolnym nie musi być analogiczna i nie jest określona żadnymi regułami.

  źródło: Internet: szkolnictwo.pl

  - Jaka forma wierszy dominowała, nowoczesna czy tradycyjna?
  - W większości młodzież wybierała formę wiersza klasycznego, z rymami, zwrotkami, jednakową liczbą sylab w wersie. Chociaż były także wiersze wolne.

  źródło: NKJP: Halina Czarnecka: Centrum poetyckie na Piaskach Piękno świata, piękno człowieka, Mazowieckie To i Owo, 2007-01-28

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny: wiersz, wolny

Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2014