w celu

 • książk.  po to, aby stało to, o czym mowa
 • wykładnik celu

 • synonimy:  celem
 • W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z dyrekcją.

  źródło: NKJP: Wojciech Mazowiecki: Ukłon w stronę braci dziennikarskiej, Gazeta Wyborcza, 1993-11-06

  Najlepiej jednak - w celu uniknięcia sporów - takie porozumienie potwierdzić na piśmie.

  źródło: NKJP: MIKO: Forum Czytelników, Gazeta Poznańska, 2003-09-23

  Pierwszy paragraf projektu dokumentu mówi o obowiązku stałego wyłapywania bezdomnych zwierzaków w celu zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowania jak również ochrony przed nimi.

  źródło: NKJP: KW: Kto złapie psa?, Dziennik Łódzki, 2001-08-10

  Nadal przeciąga się w czasie sprawa Włodzimierza Ł., który został oskarżony o przestępstwo z kodeksu karnego mówiące o uzyskiwaniu cudzego programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej bez zgody osoby uprawnionej.

  źródło: NKJP: Katarzyna Madajka: Kolejny dowód, Gazeta Poznańska, 2003-01-24

  Zwracamy się do Rady Miasta, aby podjęła zdecydowane działania w celu poprawienia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ulicy Trakt Brzeski.

  źródło: NKJP: Niebezpieczne przejścia, EKO - U Nas, 2000

 • część mowy: przyimek

 • w celu CZEGO
  Rz. odczasownikowy oznaczający akcję
  szyk: zewnętrzny: stały: antepozycja
  wewnętrzny: stały
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2019