straż przemysłowa

 • uzbrojona formacja, której zadaniem jest ochrona zakładów pracy i ich mienia
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  organizacja i hierarchia w pracy, stosunki służbowe


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  policja i inne służby mundurowe

  • straż przemysłowa fabryki, kopalni, stoczni
 • - Skoro straż przemysłowa ma prawo robić rewizję osobistą pracowników, by sprawdzić, czy nie wynoszą z zakładu skradzionych rzeczy [...] to prywatny właściciel może robić to za pośrednictwem kamery.

  źródło: NKJP: Maciej Kuciel, Jerzy Jachowicz: Precedensowa sprawa o podglądanie w Krakowie, Gazeta Wyborcza, 1995-08-08

  Przez trzy miesiące dojeżdżała na zajęcia do Katowic, uczyła się, trenowała techniki obronne, strzelanie, które już zresztą wcześniej miała dobrze opanowane, bo pracując w straży przemysłowej musiała uzyskać pozwolenie na posiadanie broni.

  źródło: NKJP: Bogumiła Hrapkowicz: Kobieta z licencją agenta ochrony, Trybuna Śląska, 2001-10-02

  Od dawna straż przemysłowa z różnych zresztą fabryk informowała policję, że na terenach czynnych lub nieczynnych zakładów przemysłowych pojawiają się grupy nastolatków, którzy szukają ekstremalnych przeżyć w fabrycznej przestrzeni.

  źródło: NKJP: Marek Krajewski, Mariusz Czubaj: Róże cmentarne, 2009

  [...] niezwykle pilna staje się potrzeba wprowadzenia w życie ustawy o ochronie osób i mienia stwarzającej nowe ramy prawne dla działalności nie tylko straży przemysłowych, pocztowych, ale również szeroko rozumianych podmiotów świadczących usługi ochroniarskie.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 21.05.1997

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: straż, przemysłowa

Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2017