doskwierać

 • być odczuwanym jako coś przykrego i uciążliwego
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  emocje i uczucia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  czynności i stany fizjologiczne

  • ból, głód; mróz, słońce, upał, zima; bieda, brak czegoś; samotność doskwiera
  • doskwierać ludziom, mieszkańcom
  • móc, musieć, zacząć/zaczynać doskwierać
 • Na szczęście wziąłem ze sobą kanapki, bo wkrótce głód zaczął mi doskwierać, a chciałem doczekać chwili, w której ona wróci do swojego mieszkania.

  źródło: NKJP: Anna Bolecka: Concerto d'amore, 2004

  Upał doskwierał, ale niektórzy mieli jeszcze siłę na tańce.

  źródło: NKJP: (MR): Święto rolników na Zjazdowej, Express Ilustrowany, 2001-08-21

  Czasami samotność tak doskwierała, że wsiadałem w samochód i jeździłem wokół miasta przez całą noc - opowiada Popow.

  źródło: NKJP: Stefan Tuszyński: Pływanie. Aleksander Popow znów startuje, Gazeta Wyborcza, 1997-03-26

  Od przegranych prawyborów Hillary Clinton doskwierało, że nie może objąć przewodnictwa żadnej komisji w Senacie.

  źródło: NKJP: Tomasz Zalewski: Jastrząb w szpilkach, Polityka, 2008-12-06

  Braki materialne nie doskwierają jednak mieszkańcom tak dalece, jak brak rodzinnego ciepła. Około 30 mieszkańców nie ma już bliskiej rodziny.

  źródło: NKJP: Rafał Bładzikowski: Jedna wielka rodzina, Dziennik Tczewski, 2000-08-25

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. doskwieram
  doskwieramy
  2 os. doskwierasz
  doskwieracie
  3 os. doskwiera
  doskwierają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. doskwierałem
  +(e)m doskwierał
  doskwierałam
  +(e)m doskwierała
  doskwierałom
  +(e)m doskwierało
  doskwieraliśmy
  +(e)śmy doskwierali
  doskwierałyśmy
  +(e)śmy doskwierały
  2 os. doskwierałeś
  +(e)ś doskwierał
  doskwierałaś
  +(e)ś doskwierała
  doskwierałoś
  +(e)ś doskwierało
  doskwieraliście
  +(e)ście doskwierali
  doskwierałyście
  +(e)ście doskwierały
  3 os. doskwierał
  doskwierała
  doskwierało
  doskwierali
  doskwierały

  bezosobnik: doskwierano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę doskwierał
  będę doskwierać
  będę doskwierała
  będę doskwierać
  będę doskwierało
  będę doskwierać
  będziemy doskwierali
  będziemy doskwierać
  będziemy doskwierały
  będziemy doskwierać
  2 os. będziesz doskwierał
  będziesz doskwierać
  będziesz doskwierała
  będziesz doskwierać
  będziesz doskwierało
  będziesz doskwierać
  będziecie doskwierali
  będziecie doskwierać
  będziecie doskwierały
  będziecie doskwierać
  3 os. będzie doskwierał
  będzie doskwierać
  będzie doskwierała
  będzie doskwierać
  będzie doskwierało
  będzie doskwierać
  będą doskwierali
  będą doskwierać
  będą doskwierały
  będą doskwierać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. doskwierajmy
  2 os. doskwieraj
  doskwierajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. doskwierałbym
  bym doskwierał
  doskwierałabym
  bym doskwierała
  doskwierałobym
  bym doskwierało
  doskwieralibyśmy
  byśmy doskwierali
  doskwierałybyśmy
  byśmy doskwierały
  2 os. doskwierałbyś
  byś doskwierał
  doskwierałabyś
  byś doskwierała
  doskwierałobyś
  byś doskwierało
  doskwieralibyście
  byście doskwierali
  doskwierałybyście
  byście doskwierały
  3 os. doskwierałby
  by doskwierał
  doskwierałaby
  by doskwierała
  doskwierałoby
  by doskwierało
  doskwieraliby
  by doskwierali
  doskwierałyby
  by doskwierały

  bezosobnik: doskwierano by

  bezokolicznik: doskwierać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: doskwierając

  gerundium: doskwieranie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: doskwierający

 • bez ograniczeń + doskwierać +
  (KOMU)
  bez ograniczeń + doskwierać +
  (że ZDANIE)
 • Czas. wielokrotny od dawnego pol. dosk(w)rzeć 'dogrzać, dopiec, dokuczyć', a to czas. przedrostkowy od psł. *skverti 'topić, roztapiać, rozpuszczać przez podgrzewanie, smażenie'.

CHRONOLOGIZACJA:
1600, SPXVI
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2016