łącznie z

 • do tego, o czym była mowa, należy także obiekt/stan rzeczy nazwany przez nadawcę
 • wykładnik dodawania

 • (quasi)synonimy:  razem z
  (quasi)antonimy:  oprócz
 • Poznał plany wszystkich kondygnacji, łącznie z piwnicami i strychem.

  źródło: NKJP: Marek Krajewski: Koniec świata w Breslau, 2003

  Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy.

  źródło: NKJP: Sejm RP: Kodeks Pracy

  Kogut ma długość około 85-95 cm, łącznie z ogonem, którego długość wynosi około 50 cm.

  źródło: NKJP: Stanisław Godlewski: Vademecum myśliwego, 1996

 • część mowy: przyimek

 • łącznie z : KIM / CZYM
  szyk: stały: antepozycja
 • Zob. łączyć

Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2015