tylko z nazwy

 • używane w sytuacji, gdy mówiący chce podkreślić, że dana cecha lub stan w rzeczywistości nie przysługuje temu, o kim lub o czym mowa
 • ATEMATYCZNY

  • być kimś/jakimś; przypominać coś tylko z nazwy
  • lewicowy, międzynarodowy, polski, publiczny tylko z nazwy
 • Kelnerka przyniosła kawę, Kloss skosztował, była chłodna i tylko z nazwy miała coś wspólnego z kawą.

  źródło: NKJP: Andrzej Zbych (Andrzej Szypulski, Zbigniew Safjan): Stawka większa niż życie, 1967

  Przyjęcie takiego rozwiązania powoduje, że doradca tylko z nazwy doradza klientowi, a w rzeczywistości, dbając o maksymalizację swoich prowizyjnych przychodów, oferuje mu produkty głównie tych instytucji finansowych, ze sprzedaży których uzyskuje najwyższe prowizje.

  źródło: NKJP: dr Wojciech Rezner: Kiedy „doradcy finansowi” zaczną nam doradzać?, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2009-12-29

  - Ma pan na myśli, że byłem dyrektorem tylko z nazwy, a faktyczne decyzje podejmował Wojtek, prawda?

  źródło: NKJP: Tomasz Klarecki, Izabela Smolarek: Wilk... i śmierć bankiera, 2006

  Szpital Wojskowy w Opolu jest takim tylko z nazwy: ma teraz cywilny kontrakt i cywilnych specjalistów.

  źródło: NKJP: Małgorzata Fedorowicz: Lekarze nie ustępują, Nowa Trybuna Opolska, 2006

  Ani konserwatywna tylko z nazwy Partia Ludowa, ani tym bardziej partie lewicowe nie chcą reprezentować ich stanowiska w kwestiach światopoglądowych.

  źródło: NKJP: Paweł Skibiński: Co to za miłość?, Ozon, 2005

 • typ frazy: fraza przysłówkowa

  ndm
Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2013