terroryzować

 • używając przemocy lub gróźb, wywoływać w kimś uczucie intensywnego strachu w celu skłonienia go do określonych działań
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  przestępstwa

 • hiperonimy:  zastraszać
  • bandyci, napastnicy, przestępcy terroryzowali; bandy, bojówki terroryzowały
  • terroryzować ludność, mieszkańców, pracowników, przechodniów, załogę
  • terroryzować bronią, pistoletem, rewolwerem
 • Ulubiona taktyka piratów polegała na tym, że przebrani za zwykłych podróżników zajmowali miejsca na pasażerskich parowcach i dopiero na pełnym morzu wydobywali rewolwery, którymi terroryzowali załogę, zmuszając ją, by kierowała statek do pirackiej kryjówki.

  źródło: NKJP: Henryk Mąka: Piraci znów atakują, 1995

  Długie lata stał na czele bandy rozbójników, która terroryzowała bezbronną ludność i wymuszała od niej regularny okup.

  źródło: NKJP: Zenon Kosidowski: Opowieści biblijne, 1963

  Tak więc – pełni obaw i podejrzeń – trzymali się nawzajem w szachu, tworząc dzięki temu grupę wydajną i skuteczną w kreowaniu mechanizmów władzy. To z kolei pozwalało im terroryzować podległe szczeble.

  źródło: NKJP: Mirosław M. Bujko: Złoty pociąg, 2006

  Starosta przy pomocy grupujących się przy nim groźnych zbrodniarzy terroryzował innych zesłańców i pilnował, by nie dochodziło do konfliktów ze strażnikami, a do tych byli skłonni najbardziej więźniowie polityczni.

  źródło: NKJP: Stanisław Milewski: Szemrane towarzystwo niegdysiejszej Warszawy, 2009

  Przez dwa dni i noce Bukareszt terroryzowały bojówki aktywu.

  źródło: NKJP: Robert Sołtyk: Rumunia, Gazeta Wyborcza, 1998-08-21

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. terroryzuję
  terroryzujemy
  2 os. terroryzujesz
  terroryzujecie
  3 os. terroryzuje
  terroryzują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. terroryzowałem
  +(e)m terroryzował
  terroryzowałam
  +(e)m terroryzowała
  terroryzowałom
  +(e)m terroryzowało
  terroryzowaliśmy
  +(e)śmy terroryzowali
  terroryzowałyśmy
  +(e)śmy terroryzowały
  2 os. terroryzowałeś
  +(e)ś terroryzował
  terroryzowałaś
  +(e)ś terroryzowała
  terroryzowałoś
  +(e)ś terroryzowało
  terroryzowaliście
  +(e)ście terroryzowali
  terroryzowałyście
  +(e)ście terroryzowały
  3 os. terroryzował
  terroryzowała
  terroryzowało
  terroryzowali
  terroryzowały

  bezosobnik: terroryzowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę terroryzował
  będę terroryzować
  będę terroryzowała
  będę terroryzować
  będę terroryzowało
  będę terroryzować
  będziemy terroryzowali
  będziemy terroryzować
  będziemy terroryzowały
  będziemy terroryzować
  2 os. będziesz terroryzował
  będziesz terroryzować
  będziesz terroryzowała
  będziesz terroryzować
  będziesz terroryzowało
  będziesz terroryzować
  będziecie terroryzowali
  będziecie terroryzować
  będziecie terroryzowały
  będziecie terroryzować
  3 os. będzie terroryzował
  będzie terroryzować
  będzie terroryzowała
  będzie terroryzować
  będzie terroryzowało
  będzie terroryzować
  będą terroryzowali
  będą terroryzować
  będą terroryzowały
  będą terroryzować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. terroryzujmy
  2 os. terroryzuj
  terroryzujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. terroryzowałbym
  bym terroryzował
  terroryzowałabym
  bym terroryzowała
  terroryzowałobym
  bym terroryzowało
  terroryzowalibyśmy
  byśmy terroryzowali
  terroryzowałybyśmy
  byśmy terroryzowały
  2 os. terroryzowałbyś
  byś terroryzował
  terroryzowałabyś
  byś terroryzowała
  terroryzowałobyś
  byś terroryzowało
  terroryzowalibyście
  byście terroryzowali
  terroryzowałybyście
  byście terroryzowały
  3 os. terroryzowałby
  by terroryzował
  terroryzowałaby
  by terroryzowała
  terroryzowałoby
  by terroryzowało
  terroryzowaliby
  by terroryzowali
  terroryzowałyby
  by terroryzowały

  bezosobnik: terroryzowano by

  bezokolicznik: terroryzować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: terroryzując

  gerundium: terroryzowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: terroryzujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: terroryzowany

  odpowiednik aspektowy: sterroryzować

 • bez ograniczeń + terroryzować +
  KOGO + (CZYM)
 • internac.

  ang. terrorize

  fr. terroriser

  niem. terrorisieren

  Od: terror

CHRONOLOGIZACJA:
1886, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2016