racja stanu

 • zasada, według której należy wszelkie działania podporządkować interesowi państwa, jako najwyższemu dobru
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  • racja stanu Francji, Polski, ...
  • polska, niemiecka,... racja stanu
  • racja stanu wymaga
   kierować się racją stanu
 • Według jego wywodów polska racja stanu wymaga szukania dróg do porozumienia się z Niemcami i negatywne ustosunkowanie się do planów niemieckich uważał za szkodliwe dla sprawy polskiej.

  źródło: NKJP: Maciej Kozłowski: Sprawa premiera Leona Kozłowskiego: zdrajca czy ofiara, 2005

  Jego zdaniem rząd kieruje się racją stanu, dążąc do integracji [...] i włączenia Polski do NATO [...].

  źródło: NKJP: Dominika Wielowieyska, Wojciech Załuska: Kłopotliwa racja, Gazeta Wyborcza, 1993-01-22

  [...] nie liczy się racja stanu. Najważniejszy jest własny interes.

  źródło: NKJP: (ron): Wybory (bez)pośrednie?, Dziennik Bałtycki, 2002-04-27

  Musimy zdefiniować interes europejski, rację stanu, która pozwoli zajmować stanowisko we wszystkich sprawach globalizującego się świata.

  źródło: NKJP: Andrzej Olechowski: 11 września nieodrobiona lekcja, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2004-09-11

  [...] generał [...] tłumaczył się racjami stanu i dobrem narodu.

  źródło: NKJP: Internet

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: racja

Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2018