w drodze łaski

 • ze względu na wyjątkową w danej sytuacji przychylność wobec kogoś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  • otrzymać, pozwolić w drodze łaski
 • Wysoki urzędnik państwowy oświadcza, że o pełnej repatriacji nie może być mowy, że ewentualnie, w drodze łaski, pozwolimy na powrót do kraju garstce najbardziej potrzebujących.

  źródło: NKJP: Janusz Trybusiewicz: LISTY, Gazeta Wyborcza, 1994-04-28

  Angus wprawdzie palił się do szachów, ale posiadał tylko początki, tyle, co nauczyli go kuzyni w Podłozinach, którzy w drodze łaski zgadzali się czasem zagrać ze smarkaczem.

  źródło: NKJP: Andrzej Anonimus: Nie nadaje się, przecież to jeszcze szczeniak, 1999

  Strażnicy graniczni mierzyli nas groźnym wzrokiem i jakby w drodze łaski przepuszczali.

  źródło: NKLJP: Henryk Grynberg: Drohobycz, Drohobycz, 1997

  Godne warunki życia polegają na tym, że pan oficer może sobie pójść kupić samochód, pójść kupić lodówkę, kupić pralkę, a nie dostać ją w drodze łaski i wielkiego wyróżnienia.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 13.07.2000 r.

 • typ frazy: fraza przysłówkowa

  ndm
 • Cz + w drodze łaski + bez ograniczeń
Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2013