odwrotnie proporcjonalny

 • zależny od innej wielkości lub intensywności w taki sposób, że jej wzrost powoduje zmniejszenie daną liczbę razy lub w danym stopniu pierwszej wielkości lub intensywności
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • sprzeczne:  wprost proporcjonalny
  • stosunek odwrotnie proporcjonalny; zależność; liczba odwrotnie proporcjonalna
 • Liczba dzieci jest odwrotnie proporcjonalna do ilości zarabianych pieniędzy i do pozycji społecznej. [...] jest tym mniejsza, im większe są możliwości wykarmienia dzieci.

  źródło: NKJP: Marcin Ryszkiewicz: Przepis na człowieka, 1996

  Przebiegało to tak, jak już tyle razy w przeszłości - w stosunku odwrotnie proporcjonalnym. Im większy był entuzjazm Polaków, tym głębszy był żydowski sceptycyzm. Był to po prostu jeden z wielu kontrastów charakterystycznych dla tych dwóch ludów

  źródło: NKJP: Henryk Grynberg: Życie ideologiczne, osobiste, codzienne i artystyczne, 1998

  Ryzyko jakiejkolwiek lokaty jest odwrotnie proporcjonalne do czasu jej trwania. Im czas ten dłuższy, tym ryzyko niższe.

  źródło: NKJP: Jan M. Fijor: Inwestor to nie spekulant!, Gazeta Ubezpieczeniowa, 1999-07-13

  [...] liczba pisarzy jest wprost proporcjonalna do poziomu pisarstwa, liczba zaś literatów odwrotnie proporcjonalna: im gorsza literatura, tym więcej literatów. Przez ostatnie lata mieliśmy bardzo niedobrą literaturę, dlatego tak wielu namnożyło się literatów.

  źródło: NKJP: Teodor Krzysztof Toeplitz: Mój wybór: rzeczy mniejsze, 1998

  W 1969 roku Leopold Tyrmand sformułował „New Yorkerze” Prawo Tyrmanda. [...] Prawo to brzmi: Wartość rewolucjonisty jest odwrotnie proporcjonalna do jakości systemu, z którym walczy. Im bardziej represyjny i okrutny jest system, tym bardziej bohaterski i gotowy do ofiar jest buntownik. I na odwrót. Im bardziej pobłażliwy jest system, tym bardziej nijaki jest rewolucjonista„.

  źródło: NKJP: Mariusz Urbanek: Zły Tyrmand, 1992

 • typ frazy: fraza przymiotnikowa

  odmienny: proporcjonalny
 • bez ograniczeń + odwrotnie proporcjonalny +
  (do CZEGO)
  szyk: neutralny
Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2017