coś poszło w górę

 • coś zwiększyło wartość lub intensywność
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • antonimy:  coś poszło w dół
  • akcje, ceny poszły w górę
 • Ceny żywności poszły w górę, co dotknęło w pierwszym rzędzie ludność robotniczą i urzędników.

  źródło: NKJP: Janusz Pajewski: Historia powszechna 1871-1918, 1967

  Wierzę, że od tej chwili moja forma pójdzie w górę i zacznę zwyciężać [...].

  źródło: NKJP: Wojciech Koerber: Gwizdnął plastron, Gazeta Wrocławska, 2003-06-23

  Tym samym akcje Becka w sferze kierowania polityką zagraniczną państwa poszły w górę.

  źródło: NKJP: Michowicz Waldemar: Historia dyplomacji polskiej, 1995

  Jak informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego, póki co zagrożenia nie ma. Ale gdy tylko temperatura pójdzie w górę, mogą pojawić się podtopienia.

  źródło: NKJP: (mp): Gdy temperatura wzrośnie, w regionie mogą wystąpić podtopienia, Gazeta Pomorska, 2010-01-31

  Sprzedaż pisma musi pójść w górę.

  źródło: NKJP: Barbara Kosmowska: Prowincja, 2002

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  dk, npch; odmienny: pójść

  odpowiednik aspektowy: coś idzie w górę

Data ostatniej modyfikacji: 05.09.2013