ktoś zwarł szeregi

ktoś zwarł szyki

 • dana grupa osób zjednoczywszy się, zmobilizowała się do jakiegoś działania
  • ktoś zwarł szyki
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

 • Tak naprawdę Francja zwarła szeregi przeciwko liberalizmowi, Ameryce, imigrantom, zbanalizowanym już polskim hydraulikom i bałtyckim tygrysom gospodarczym, przeciwko kosmopolitycznej biurokracji brukselskiej i tureckiej inwazji.

  źródło: NKJP: Adam Krzemiński, Marek Ostrowski: Eurokac, Polityka, 2005-06-18

  Wczoraj posłowie zwarli szeregi po to, by kłócić się o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Lewa strona broniła zakazu bicia dzieci, tłumacząc, że chce wychowywać, a nie ingerować w sprawy rodziny. Prawa atakowała – co to znaczy, że rodziców pozbawia się prawa do stosowania kar, jeśli naruszają godność dziecka.

  źródło: NKJP: Katarzyna Kaczorowska: Dziecko też człowiek, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2005-02-17

  To jest zwrot robotnika przemawiającego w telewizji, „że załoga zwarła szeregi i skonsolidowała się”, dzięki czemu założono w łaźni natryski.

  źródło: NKJP: Teodor Krzysztof Toeplitz: Mój wybór: rzeczy mniejsze, 1998

  Stojący przed nim wybór zależy tylko od oceny sił przeciwnika. Jeśli wobec zalewu liberalizmu czujemy się słabi, należy zewrzeć szyki, tropić i konsekwentnie tępić wszelkie przejawy wrogiej mentalności w swym obozie oraz skoncentrować się na walce o prawne gwarancje oraz instytucjonalne formy zabezpieczające prawo do sprawnego działania Kościoła.

  źródło: NKJP: Maciej Zięba OP: Po szkodzie? Przed szkodą?: o Polsce, kapitalizmie i kontemplacji, 1996

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  dk, npch; odmienny: zewrzeć

  odpowiednik aspektowy: ktoś zwiera szeregi

Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2018