jest dane komuś

 • komuś udało się doświadczyć czegoś lub uczestniczyć w czymś
 • ATEMATYCZNY

 • Żołnierze, którym dane było brać udział w takich akcjach, do dziś mówią, że żaden czyn zbrojny nie dawał im tak wielkiej satysfakcji, że były one czymś nieporównywalnym.

  źródło: NKJP: Anna Pawełczyńska: Wartości a przemoc: zarys socjologicznej problematyki Oświęcimia, 1973

  Camellia assamica może osiągać nawet 20 metrów wysokości. Jednak ze zrozumiałych względów obcinana jest do wysokości około jednego metra. Tylko nielicznym krzewom jest dane urosnąć do nieba - zrealizować marzenie o przemianie w drzewo.

  źródło: NKJP: Krystyna Hammele, Małgorzata Kaczmarek: Bursztynowe misterium, Gazeta Wyborcza, 1998-11-06

  Ci, którym nie było dane dostać się na trybuny, mogą oglądać mecze na telebimach wokół dwóch wielkich aren. Wszystko odbywa się w atmosferze piknikowej, ale w żadnym wypadku nikt nie zapomniał, że jest to wielkie święto tenisa.

  źródło: NKJP: Łukasz Haluch: Spaleni słońcem, Trybuna, 2006

  Strażakom nie było dane odpocząć po trudach akcji gaśniczej w Janczowej. Ogniowe larum nadeszło z Jelnej, położonej niezbyt daleko od miejsca pierwszej akcji, ale w gminie Gródek nad Dunajcem.

  źródło: NKJP: (SŚ): Trudna akcja, Gazeta Krakowska, 2007-06-16

  Dlatego zastanawia mnie, po co u nas są te archiwa, skoro i tak przeciętnemu Kowalskiemu nie będzie dane z nich skorzystać.

  źródło: NKJP: Jacek Skorek: Teczki (nie) jawne, Dziennik Zachodni, 2004-09-13

 • typ frazy: fraza zdaniowa

  ndk, odmienny: jest
 • bez ograniczeń + jest dane komuś +
  BEZOKOLICZNIK
Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2018