coś dokonało żywota

coś dokonało swoich dni

 • książk.  przestać istnieć wskutek likwidacji lub stopniowego zużycia albo zniszczenia
  • coś dokonało swoich dni
  • coś dopełniło żywota
 • ATEMATYCZNY

  • sklep, samochód dokonał żywota; inicjatywa dokonała żywota
 • W tych dniach dokonała żywota fabryka autobusów w Jelczu. Choć była w upadłości, wciąż jeszcze produkowała. Ale zamówienia się skończyły, więc trzeba było zwolnić ostatnich 200 pracowników i wszystko zamknąć.

  źródło: NKJP: Adam Grzeszak: Tata na złe lata?, Polityka, 2008-11-01

  Sklep „Pod wiaduktem” ostatecznie dopełnił swojego żywota około 1988 roku. Przeniósł się do nowo wybudowanego pawilonu na Piaskach.

  źródło: NKJP: Jacek Szczepański, Mazowieckie To i Owo, 2003-03-18

  Niestosowne wydaje mi się przy tym w równym stopniu niewpuszczenie mnie na pierwszą tego widowiska odsłonę,[...] jak odegranie beze mnie aktu drugiego, w którym znany mi Wszechświat dokona swych dni w konwulsjach lub chłodach nieistnienia.

  źródło: NJKP: Piotr Wierzbicki: Zapis świata. Traktat metafizyczny, 2009

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  dk, npch, odmienny: dokonać

  odpowiednik aspektowy: coś dokonuje żywota

Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2013