rozścielać się

rzadziej rozściełać się

 • pokrywać sobą jakąś znaczną przestrzeń
  • rzadziej rozściełać się
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości przestrzeni

  ułożenie względem siebie

 • synonimy:  rozwlekać się
 • Za kolejnym zakrętem widać słoneczne promienie rozścielające się po kanale.

  źródło: NKJP: Marek Machwitz: Byliśmy w Dętce, Dziennik Łódzki, 2007-09-26

  Udaliśmy się z mamą, Julią, dziećmi na najwyższy pagórek, z którego rozścielała się szeroka panorama na leżące w dole jeziora i ciągnącą się ku południowi, szeroką jak morze, Puszczę Łabonarską.

  źródło: NKJP: Mieczysław Jalowiecki: Na skraju imperium, 2005

  Zapadał zmrok, zgarbiona sylwetka wicepremiera, siedzącego na rybackim krzesełku tuż nad rzeką, ginęła coraz bardziej w ciemnościach i mgle rozścielającej się nad łąką.

  źródło: NKJP: Wojciech Jagielski: Wieże z kamienia, 2004

  Niepodwiązywane pędy rozściełają się swobodnie, tworząc szerokie połacie. Mogą być ciekawym akcentem na szerszych półkach skalnych lub tworzyć malownicze nawisy na murkach, tarasach.

  źródło: NKJP: Eugeniusz Radziul: Ogrodowe pasje, 2009

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. rozścielam się
  rozścielamy się
  2 os. rozścielasz się
  rozścielacie się
  3 os. rozściela się
  rozścielają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. rozścielałem się
  +(e)m się rozścielał
  rozścielałam się
  +(e)m się rozścielała
  rozścielałom się
  +(e)m się rozścielało
  rozścielaliśmy się
  +(e)śmy się rozścielali
  rozścielałyśmy się
  +(e)śmy się rozścielały
  2 os. rozścielałeś się
  +(e)ś się rozścielał
  rozścielałaś się
  +(e)ś się rozścielała
  rozścielałoś się
  +(e)ś się rozścielało
  rozścielaliście się
  +(e)ście się rozścielali
  rozścielałyście się
  +(e)ście się rozścielały
  3 os. rozścielał się
  rozścielała się
  rozścielało się
  rozścielali się
  rozścielały się

  bezosobnik: rozścielano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się rozścielał
  będę się rozścielać
  będę się rozścielała
  będę się rozścielać
  będę się rozścielało
  będę się rozścielać
  będziemy się rozścielali
  będziemy się rozścielać
  będziemy się rozścielały
  będziemy się rozścielać
  2 os. będziesz się rozścielał
  będziesz się rozścielać
  będziesz się rozścielała
  będziesz się rozścielać
  będziesz się rozścielało
  będziesz się rozścielać
  będziecie się rozścielali
  będziecie się rozścielać
  będziecie się rozścielały
  będziecie się rozścielać
  3 os. będzie się rozścielał
  będzie się rozścielać
  będzie się rozścielała
  będzie się rozścielać
  będzie się rozścielało
  będzie się rozścielać
  będą się rozścielali
  będą się rozścielać
  będą się rozścielały
  będą się rozścielać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. rozścielajmy się
  2 os. rozścielaj się
  rozścielajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. rozścielałbym się
  bym się rozścielał
  rozścielałabym się
  bym się rozścielała
  rozścielałobym się
  bym się rozścielało
  rozścielalibyśmy się
  byśmy się rozścielali
  rozścielałybyśmy się
  byśmy się rozścielały
  2 os. rozścielałbyś się
  byś się rozścielał
  rozścielałabyś się
  byś się rozścielała
  rozścielałobyś się
  byś się rozścielało
  rozścielalibyście się
  byście się rozścielali
  rozścielałybyście się
  byście się rozścielały
  3 os. rozścielałby się
  by się rozścielał
  rozścielałaby się
  by się rozścielała
  rozścielałoby się
  by się rozścielało
  rozścielaliby się
  by się rozścielali
  rozścielałyby się
  by się rozścielały

  bezosobnik: rozścielano by się

  bezokolicznik: rozścielać się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: rozścielając się

  gerundium: rozścielanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: rozścielający się

  odpowiednik aspektowy: rozścielić się

 • bez ograniczeń + rozścielać się +
  GDZIE
 • Por. rozścielać; zob. słać (do spania)

CHRONOLOGIZACJA:
1613, Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2016