stabilizować się

 • przestawać się zmieniać i osiągać stan równowagi
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • antonimy:  destabilizować się
  • gospodarka, klimat, krążenie, kurs, pogoda, poziom czegoś, rynek, stan pacjenta, sytuacja gospodarcza, waluta, zużycie czegoś stabilizuje się; ceny, płace, stawki, wynagrodzenia stabilizują się
  • stabilizować się na jakimś poziomie
 • Możemy liczyć też na wzrost zaangażowania państw arabskich i innych w odbudowę Iraku w miarę stabilizowania się sytuacji w tym kraju.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 28.11.2003, 4 kadencja, 62 posiedzenie, 4 dzień

  Polska scena polityczna zaczęła się stabilizować, nie powstawały już nowe partie, a te które istniały, zaczęły się umacniać.

  źródło: NKJP: www.borowski.pl

  Ceny stabilizują się i w drugiej połowie roku inflacja będzie zapewne niższa niż w pierwszej.

  źródło: NKJP: Dawid Warszawski: Średnia ruchoma inflacji, Gazeta Wyborcza, 1995-07-25

  Wiek XIX to czas stabilizowania się nazwisk.

  źródło: NKJP: Manula Kalicka: Nomen omen, Polityka, 2004-04-10

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. stabilizuję się
  stabilizujemy się
  2 os. stabilizujesz się
  stabilizujecie się
  3 os. stabilizuje się
  stabilizują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. stabilizowałem się
  +(e)m się stabilizował
  stabilizowałam się
  +(e)m się stabilizowała
  stabilizowałom się
  +(e)m się stabilizowało
  stabilizowaliśmy się
  +(e)śmy się stabilizowali
  stabilizowałyśmy się
  +(e)śmy się stabilizowały
  2 os. stabilizowałeś się
  +(e)ś się stabilizował
  stabilizowałaś się
  +(e)ś się stabilizowała
  stabilizowałoś się
  +(e)ś się stabilizowało
  stabilizowaliście się
  +(e)ście się stabilizowali
  stabilizowałyście się
  +(e)ście się stabilizowały
  3 os. stabilizował się
  stabilizowała się
  stabilizowało się
  stabilizowali się
  stabilizowały się

  bezosobnik: stabilizowano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się stabilizował
  będę się stabilizować
  będę się stabilizowała
  będę się stabilizować
  będę się stabilizowało
  będę się stabilizować
  będziemy się stabilizowali
  będziemy się stabilizować
  będziemy się stabilizowały
  będziemy się stabilizować
  2 os. będziesz się stabilizował
  będziesz się stabilizować
  będziesz się stabilizowała
  będziesz się stabilizować
  będziesz się stabilizowało
  będziesz się stabilizować
  będziecie się stabilizowali
  będziecie się stabilizować
  będziecie się stabilizowały
  będziecie się stabilizować
  3 os. będzie się stabilizował
  będzie się stabilizować
  będzie się stabilizowała
  będzie się stabilizować
  będzie się stabilizowało
  będzie się stabilizować
  będą się stabilizowali
  będą się stabilizować
  będą się stabilizowały
  będą się stabilizować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. stabilizujmy się
  2 os. stabilizuj się
  stabilizujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. stabilizowałbym się
  bym się stabilizował
  stabilizowałabym się
  bym się stabilizowała
  stabilizowałobym się
  bym się stabilizowało
  stabilizowalibyśmy się
  byśmy się stabilizowali
  stabilizowałybyśmy się
  byśmy się stabilizowały
  2 os. stabilizowałbyś się
  byś się stabilizował
  stabilizowałabyś się
  byś się stabilizowała
  stabilizowałobyś się
  byś się stabilizowało
  stabilizowalibyście się
  byście się stabilizowali
  stabilizowałybyście się
  byście się stabilizowały
  3 os. stabilizowałby się
  by się stabilizował
  stabilizowałaby się
  by się stabilizowała
  stabilizowałoby się
  by się stabilizowało
  stabilizowaliby się
  by się stabilizowali
  stabilizowałyby się
  by się stabilizowały

  bezosobnik: stabilizowano by się

  bezokolicznik: stabilizować się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: stabilizując się

  gerundium: stabilizowanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: stabilizujący się

  odpowiednik aspektowy: ustabilizować się

 • Rznieżywotny + stabilizować się + bez ograniczeń
 • Zob. stabilizować.

CHRONOLOGIZACJA:
1922, Bellona, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2018