coś prowadzi prostą drogą do czegoś

 • coś bezpośrednio przyczynia się do zaistnienia lub zdarzenia się czegoś, co jest złe lub niekorzystne pod jakimś względem
 • ATEMATYCZNY

 • [...] rząd będzie stał przed następującą alternatywą: albo dalsza kontrola wzrostu płac - co prowadzi prostą drogą do strajków pracowniczych; albo - wyrażenie zgody na automatyczny wzrost wypłat z budżetu, czyli de facto zaakceptowanie zwiększającego się deficytu.

  źródło: NKJP: Janusz Jankowiak: Budżet przed końcem roku, Gazeta Wyborcza, 1992-12-22

  [...] odczytywanie tego obrazu jedynie na takim poziomie prowadziłoby prostą drogą do spłycenia jego przekazu. Należy spojrzeć nań szerzej, znacznie szerzej.

  źródło: NKJP: Sebastian Chosiński: Starą łajbą do nowego świata, Esensja, 2009-07-02

  Narastające poczucie krzywdy, opór wobec polonizacji realizowanej także przez osadnictwo wojskowe na Kresach, poczucie narodowej podrzędności w obcym państwie, prowadziły prostą drogą do antypolskiej konspiracji nacjonalistycznej, zwłaszcza wśród [...] Ukraińców z „Hałyczyny”.

  źródło: NKJP: Jerzy Surdykowski: Duch Rzeczypospolitej, 1989

  Brak etyki w kulturze firmy ubezpieczeniowej może słono kosztować. Niedostrzeganie i brak reakcji na sprawy etyczne może prowadzić prostą drogą do bardzo wymiernych obciążeń, zarówno formalnoprawnych, jak i fiskalnych.

  źródło: NKJP: Sławomir Dąblewski: Kultura firmowa, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2004-07-27

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  ndk, npch; odmienny: prowadzić
Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2015