zasunąć się

 • przesunąć się, powodując zamknięcie lub zasłonięcie czegoś
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  ruch i spoczynek

 • antonimy:  odsunąć się
  • drzwi, firanki zasunęły się
 • Po skończonym akcie, gdy zasunęła się już kurtyna ze zszytych ze sobą koców, przed kurtynę wychodził kierownik zespołu, przepraszał publiczność i zabierał lampę za kulisy.

  źródło: NKJP: Lechosław Herz: Wardęga Opowieści z pobocza drogi, 2010

  Drzwi się zasunęły, rowerzysta wyminął Glorię, a tramwaj ruszył.

  źródło: NKJP: Anna E. Kamieniecka: Dziewczyna z Buenos, 2005

  Anton Broch ponownie przeżegnał się i dopiero potem wszedł do groty. A wtedy ściana zasunęła się za nim: był uwięziony razem z tymi ogromnymi skarbami.

  źródło: NKJP: Marta Tomaszewska: Wielkolud z Jaskini Piratów albo Tajemnica czwartej , 2001

  [...] na górze zasunęły się małe firanki.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. zasunę się
  zasuniemy się
  2 os. zasuniesz się
  zasuniecie się
  3 os. zasunie się
  zasuną się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. zasunąłem się
  +(e)m się zasunął
  zasunęłam się
  +(e)m się zasunęła
  zasunęłom się
  +(e)m się zasunęło
  zasunęliśmy się
  +(e)śmy się zasunęli
  zasunęłyśmy się
  +(e)śmy się zasunęły
  2 os. zasunąłeś się
  +(e)ś się zasunął
  zasunęłaś się
  +(e)ś się zasunęła
  zasunęłoś się
  +(e)ś się zasunęło
  zasunęliście się
  +(e)ście się zasunęli
  zasunęłyście się
  +(e)ście się zasunęły
  3 os. zasunął się
  zasunęła się
  zasunęło się
  zasunęli się
  zasunęły się

  bezosobnik: zasunięto się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. zasuńmy się
  2 os. zasuń się
  zasuńcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. zasunąłbym się
  bym się zasunął
  zasunęłabym się
  bym się zasunęła
  zasunęłobym się
  bym się zasunęło
  zasunęlibyśmy się
  byśmy się zasunęli
  zasunęłybyśmy się
  byśmy się zasunęły
  2 os. zasunąłbyś się
  byś się zasunął
  zasunęłabyś się
  byś się zasunęła
  zasunęłobyś się
  byś się zasunęło
  zasunęlibyście się
  byście się zasunęli
  zasunęłybyście się
  byście się zasunęły
  3 os. zasunąłby się
  by się zasunął
  zasunęłaby się
  by się zasunęła
  zasunęłoby się
  by się zasunęło
  zasunęliby się
  by się zasunęli
  zasunęłyby się
  by się zasunęły

  bezosobnik: zasunięto by się

  bezokolicznik: zasunąć się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: zasunąwszy się

  gerundium: zasunięcie się

 • Zob. sunąć

CHRONOLOGIZACJA:
1874, Z. Jaroszewski, L. Dąbrowski: Przegląd wystawy poszechnej wiedeńskiej z 1873 r., books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2018