pokora

 • świadomość własnych ograniczeń i słabości skłaniająca do niesprzeciwiania się życiowym koniecznościom
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Usposobienie człowieka

  cechy charakteru, temperamentu, zdolności i umiejętności

 • synonimy:  uniżenie I
  uniżoność
  antonimy:  pycha I
  wyniosłość
  • duża, głęboka, należyta, niezwykła, ogromna, wielka; fałszywa, prawdziwa; chrześcijańska pokora
  • pokora człowieka, Jezusa, ucznia; ducha
  • pokora w dyskusji; wobec Boga, wobec człowieka, wobec widza; wobec władzy; wobec natury, wobec przyrody, wobec żywiołu; wobec rzeczywistości, wobec świata; wobec dzieła, wobec sztuki; wobec historii, wobec losu, wobec życia; wobec potęgi, wobec wielkości
  • pokora i cierpliwość, pokora i łagodność, pokora i miłość, pokora i odwaga, pokora i prostota, pokora i radość, pokora i skrucha, pokora i szacunek, pokora i ufność, pokora i uległość, pokora i wdzięczność; posłuszeństwo i pokora, skromność i pokora, ubóstwo i pokora
  • brak, doza, odrobina, stopień; akt, gest, postawa, przykład, wyraz, wzór, znak; lekcja, nauka, szkoła; cnota, duch; rodzaj pokory
  • pełen pokory
  • nauczyć, uczyć; nabrać, wymagać pokory
  • okazać, udawać, zachować pokorę
  • skłaniać do pokory
  • czekać, pochylić się, wrócić, wysłuchać; powiedzieć, przyznać, wyznać; przyjąć/przyjmować coś, znosić coś; odnosić się do czegoś, podchodzić do czegoś z pokorą
  • mówić o pokorze
 • Ta właśnie dobrze rozumiana pokora wobec losu pozwoliła jej przetrwać tyle lat u boku teścia despoty i bez rozpaczy znosić swą niejasną kondycję społeczną [...].

  źródło: NKJP: Monika Piątkowska: Krakowska żałoba, 2006

  Na treningach i meczach wykonuje mrówczą pracę. Jest przykładem skromności i pokory, które zawsze procentują.

  źródło: NKJP: Tak gra lider, Dziennik Polski, 2003-04-14

  Jeżeli wygnanie przynosi jakiekolwiek korzyści, to z pewnością uczy pokory. Można [...] zaryzykować twierdzenie, że wygnanie to najlepsza lekcja tej cnoty.

  źródło: NKJP: Anna Kołyszko (tłum.): Stan zwany wygnaniem, Gazeta Wyborcza, 1996-08-24/1996-08-25

  [...] buta i brak pokory wobec sztuki ze strony pseudotwórców, zamyka ludzi w sobie, ginie więź między nimi.

  źródło: NKJP: Kiedy rodzi się pomysł na wiersz inne sprawy mogą poczekać, Tygodnik Ciechanowski, 2005-01-11

  Jak wszyscy ludzie jesteśmy grzeszni i jak wszyscy ludzie uważamy, że powinniśmy się doskonalić, dlatego każdą krytykę przyjmujemy z pokorą i z uwagą.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 09.10.1992

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. pokora
  pokory
  D. pokory
  pokór
  C. pokorze
  pokorom
  B. pokorę
  pokory
  N. pokorą
  pokorami
  Ms. pokorze
  pokorach
  W. pokoro
  pokory

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • psł. *pokora 'uległość, upokorzenie'

  Forma prasłowiańska jest rzeczownikiem odczasownikowym od przedrostkowego *pokoriti 'poniżyć, upokorzyć'

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 01.11.2009