Białoruś

 • państwo w Europie
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Białoruś
  Białorusie
  D. Białorusi
  Białorusi
  C. Białorusi
  Białorusiom
  B. Białoruś
  Białorusie
  N. Białorusią
  Białorusiami
  Ms. Białorusi
  Białorusiach
  W. Białorusi
  Białorusie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • mieszkaniec:

  Białorusin

  mieszkaniec:

  Białorusinka

  przymiotnik:

  białoruski

Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2013