Finlandia

 • państwo w Europie
 • Formy Fin, Finka używane są zwykle w celu określenia osoby narodowości fińskiej, podobnie jak przymiotnik fiński w znaczeniu 'dotyczący narodowości'.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Finlandia
  Finlandie
  D. Finlandii
  Finlandii
  neut
  Finlandyj
  char
  C. Finlandii
  Finlandiom
  B. Finlandię
  Finlandie
  N. Finlandią
  Finlandiami
  Ms. Finlandii
  Finlandiach
  W. Finlandio
  Finlandie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • mieszkaniec:

  Fin

  mieszkaniec:

  Finlandczyk

  mieszkanka:

  Finka

  mieszkanka:

  Finlandka

  przymiotnik:

  finlandzki

  przymiotnik:

  fiński

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2013