Łotwa

 • państwo w Europie
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Łotwa
  Łotwy
  D. Łotwy
  Łotw
  C. Łotwie
  Łotwom
  B. Łotwę
  Łotwy
  N. Łotwą
  Łotwami
  Ms. Łotwie
  Łotwach
  W. Łotwo
  Łotwy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • mieszkaniec:

  Łotysz

  mieszkanka:

  Łotyszka

  przymiotnik:

  łotewski

Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2013