Jugosławia

 • państwo w Europie, obecnie nieistniejące
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Jugosławia
  Jugosławie
  D. Jugosławii
  Jugosławii
  neut
  Jugosławij
  char
  C. Jugosławii
  Jugosławiom
  B. Jugosławię
  Jugosławie
  N. Jugosławią
  Jugosławiami
  Ms. Jugosławii
  Jugosławiach
  W. Jugosławio
  Jugosławie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • mieszkaniec:

  Jugosłowianin

  mieszkanka:

  Jugosłowianka

  przymiotnik:

  jugosłowiański

Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2013