szwedzki

 • przymiotnik od: Szwecja
 • Używane często w znaczeniu 'język szwedzki'.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  języki świata

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. szwedzki
  szwedzki
  szwedzki
  szwedzkie
  szwedzka
  D. szwedzkiego
  szwedzkiego
  szwedzkiego
  szwedzkiego
  szwedzkiej
  C. szwedzkiemu
  szwedzkiemu
  szwedzkiemu
  szwedzkiemu
  szwedzkiej
  B. szwedzkiego
  szwedzkiego
  szwedzki
  szwedzkie
  szwedzką
  N. szwedzkim
  szwedzkim
  szwedzkim
  szwedzkim
  szwedzką
  Ms. szwedzkim
  szwedzkim
  szwedzkim
  szwedzkim
  szwedzkiej
  W. szwedzki
  szwedzki
  szwedzki
  szwedzkie
  szwedzka
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. szwedzcy
  szwedzcy
  szwedzkie
  szwedzkie
  D. szwedzkich
  szwedzkich
  szwedzkich
  szwedzkich
  C. szwedzkim
  szwedzkim
  szwedzkim
  szwedzkim
  B. szwedzkich
  szwedzkich
  szwedzkich
  szwedzkie
  N. szwedzkimi
  szwedzkimi
  szwedzkimi
  szwedzkimi
  Ms. szwedzkich
  szwedzkich
  szwedzkich
  szwedzkich
  W. szwedzcy
  szwedzcy
  szwedzkie
  szwedzkie

 • Od: Szwecja