Wiedeń

 • stolica Austrii
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Wiedeń
  Wiednie
  D. Wiednia
  Wiedniów
  C. Wiedniowi
  Wiedniom
  B. Wiedeń
  Wiednie
  N. Wiedniem
  Wiedniami
  Ms. Wiedniu
  Wiedniach
  W. Wiedniu
  Wiednie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • mieszkaniec:

  wiedeńczyk

  mieszkanka:

  wiedenka

  przymiotnik:

  wiedeński

Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2013